NEW MITSUBISHI PAJERO SPORT

มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 

รุ่นย่อย มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 

2.4D GT 2WD

2.4L ดีเซล

2WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,299,000

2.4D GT Premium 2WD

2.4L ดีเซล

2WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,504,000

รุ่นขายดี !

2.4D GT Plus

2.4L ดีเซล

2WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,374,000

2WD GT-Premium Elite Edition

2.4L ดีเซล

4WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,629,000

2WD GT Premium Elite Edition

2.4L ดีเซล

2WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,554,000

4WD GT-Premium Elite Edition

2.4L ดีเซล

4WD เกียร์อัตโนมัติ

ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ

Sport Mode & INC

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

วาล์วไอดีแปรผัน เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

ราคา 1,664,000

พร้อมจะเป็นเจ้าของรึยัง?

สามารถสอบถามเรา หรือ จองคิวทดลองขับได้แล้ววันนี้