NEW MITSUBISHI TRITON

มิตซูบิชิ ไทรทัน 

รุ่นย่อย มิตซูบิชิ ไทรทัน 

New Triton M/Cab 2WD 2.5 GLX 5MT

2.5L ดีเซล 2WD

4 สูบ DOHC

16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์

พวงมาลัยแร็คแอนด์พิเนียน

รัศมีวงเลี้ยว 5.7 ม.

ล้อกระทะเหล็ก 15 นิ้ว

ราคา 650,000

รุ่นขายดี !

New Triton D/Cab 2WD 2.5 GLX 5MT

2.5L ดีเซล 2WD

4 สูบ DOHC

16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์

พวงมาลัยแร็คแอนด์พิเนียน

รัศมีวงเลี้ยว 5.7 ม.

ล้อกระทะเหล็ก 15 นิ้ว

ราคา 685,000

New Triton D/Cab 2WD 2.4 GLS 6AT

2.4L ดีเซล 2WD

4 สูบ DOHC

16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์

พวงมาลัยแร็คแอนด์พิเนียน

รัศมีวงเลี้ยว 5.9 ม.

ล้อกระทะเหล็ก 18 นิ้ว

ราคา 919,000

New Triton D/Cab 2WD 2.4 GT Premium 6AT

2.4L ดีเซล 2WD

4 สูบ DOHC

16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คลูเลอร์

พวงมาลัยแร็คแอนด์พิเนียน

รัศมีวงเลี้ยว 5.9 ม.

ล้อกระทะเหล็ก 18 นิ้ว

ราคา 1,028,000

พร้อมจะเป็นเจ้าของรึยัง?

สามารถสอบถามเรา หรือ จองคิวทดลองขับได้แล้ววันนี้